กุ้งสายพีจะเข้าวัยเจริญที่อายุประมาณ 3-4 เดือน หรือขนาดไซต์ที่ประมาณ 2.7"- 3" เป็นต้นไป

(อ้างอิงจาก Procambarus clakii)  ซึ่งเพศเมียนั้นจะมีฝ้าเป็นจุดขาวๆ ที่ใต้หาง

 ซึ่งหมายถึงพร้อมที่จะวางไข่  โดยปกติแล้ว กุ้งเพศเมียจะสร้างไข่เก็บไว้ที่ส่วนหัว  เพื่อรอน้ำเชื้อจากเพศผู้เพื่อรอการปฏิสนธิ  หากไม่ได้รับการปฏิสนธิ  กุ้งเพศเมียก็ยังคงขับไข่ออกมาเช่นกันเมื่อถึงเวลา  แต่ไข่นั้นจะไม่เจริญเป็นตัวอ่อน เนื่องจากไม่ได้รับน้ำเชื้อจากเพศผู้  ซึ่งจะเรียกไข่ประเภทนี้ว่า "ไข่ลม"

 

ภาพกุ้งเพศเมียเมื่อพร้อมผสมพันธุ์

ฝ้าใต้หางด้านซ้าย ขวาของกุ้งเครย์ฟิชเพศเมีย  และจะมีฝ้าที่ระยาง(swimmerets)เมื่อใกล้ขับไข่

 

 

 

ภาพกุ้งเพศเมียที่ยังไม่มีฝ้า