ปัจจุบันกุ้งเครย์ฟิชที่สวยๆที่มีราคาสูงจึงนิยมเลี้ยงแยก โดยมีตู้ซอยเป็น ช่องๆ เพื่อแยกเลี้ยงช่องละตัว  เพื่อลดการสูญเสีย กรณีที่กุ้งกินกันเองสูง ในขณะที่ตัวอื่นลอกคราบ  ตู้เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชแยกนั้น มีหลายแบบ หลายขนาดแตกต่างกันไป เช่น
1. ตู้แบบกั้นช่องปิดตาย :   น้ำจะไม่สามารถวนถึงกันได้ในแต่ละช่อง กรณีนี้อาจใช้สายอ๊อกฯ ในการให้อ๊อกซิเจนในน้ำแทนการใช้ปั๊ม (ข้อดีคือน้ำจะไม่ร้อน เนื่องจากมีลมผ่านน้ำตลอด)

2. ตู้แบบมีหวีกั้นในแต่ละช่อง : น้ำจะไหลวนถึงกันได้ โดยจะมี 1 ช่องที่ไว้สำหรับใส่ปั๊มและเป็นช่องกรองที่เป็นระบบน้ำวน (ข้อดีคือ โอกาสน้ำจะเสียได้น้อยกว่าแบบแรก)

 

ภาพประกอบตู้สำหรับเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช

โมเดลตู้เลี้ยงกุ้ง ขนาด 48"  8 ช่องเลี้ยง จำนวน 3 ชั้น

 

โมเดลตู้เลี้ยงกุ้ง ขนาด 48"  6 ช่องเลี้ยง  จำนวน 3 ชั้น

(Cr.pic: Tongheng Rungrojvanichakul)

 

 

ตู้เลี้ยงกุ้งแบบ 24" 6 ช่องเลี้ยง 1 ช่องกรอง 3 ชั้น

 

ตู้เลี้ยงกุ้งแบบ 30" 6 ช่องเลี้ยง 1 ช่องกรอง 3 ชั้น

 

 

ตู้เลี้ยงกุ้งแบบ 30" 5 ช่องเลี้ยง 1 ช่องกรอง 2 ชั้น (ขนาดในแต่ละช่องจะมีขนาดใหญ่)

 

(cr.pic: Tum Tuk Tamus)

 

ภาพประกอบตู้เลี้ยงขนาด 9 ช่องเลี้ยง 1 ช่องกรอง จำนวน 3 ชั้น

 

(Cr.pic: Phansak Sribuddee)

 

ภาพประกอบเมื่อเซ็ตตู้ใส่น้ำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ระบบน้ำวน

 

(Cr.pic:Wichaya Amp)

 

สุดท้ายนี้ผู้เลี้ยงจะเลือกตู้  ขนาด จำนวนชั้น  ความกว้าง  ยาว สูง  เท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงและ สถานที่ ที่ใช้เลี้ยงว่าจะเอื้ออำนวยมากน้อยแค่ไหน นั้นเองครับ