การเลี้ยงกุ้งสิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องการทราบเกี่ยวกับกุ้งนั้นคือ  เพศของกุ้งที่เราเลี้ยง  หรือจะเลือกมาเลี้ยงนั่นเอง และเชื่อว่ายังมีมือใหม่อีกหลายท่าน ที่ยังไม่ทราบวิธีดูเพศ

ของกุ้ง จึ่งได้มาแชร์สำหรับมือใหม่ได้ทราบวิธีดูเพศของกุ้งเครย์ฟิชกัน ในที่นี่จะแนะวิธีดูเพศของกุ้งเครย์ฟิชสายพี (Procamburus) รวมถึงวิธีดูเพศของกุ้งโกสต์ด้วยเช่นกันดังนี้ครับ

 

กุ้งเครย์ฟิช Procambarus เพศเมีย

Procambarus เพศเมียจะมี Gonopore (จุดกลมๆใส) ที่ขาคู่ที่ 3 นับจากขาล่างขึ้นบน

 

 

 

 

กุ้งเครย์ฟิช Procambarus เพศผู้

Procambarus เพศผู้จะมี Gonopod ซึ่งเป็นท่อปล่อยน้ำเชื้อ จำนวน 2 คู่ อยู่ระหว่างขาคู่แรก และก่อนขาคู่แรก นับจากขาล่างขึ้นบนดังภาพ