ลักษณะของเคลียร์

 

เคลียร์ก็มาแรงคู่กับโกสต์ เช่นกัน  ส่วนเคลียร์นั้น มีตามท้องตลาดได้น้อยกว่าโกสต์  อาจเป็นเพราะ  ให้ผลผลิตได้ยากกว่าโกสต์

ลูกของเคลียร์นั้น จะต่างจากลูกโกสต์คือ จะออกสีฟ้าตั้งแต่เด็ก

จุดสังเกตุ: แก้ม , ลำตัว , หาง จะมีสีอ่อน  ส่วนขาและหนวด จะมีสีเหมือนกับลำตัว